Språkfascistiska tendenser men ändå…

…man måste älska det här.

(testat lägga över en bild via bluetooth och publicera den på bloggen)